Villkor

Friskrivning

Vi strävar alltid efter att presentera så korrekt information som möjligt, men vi kan inte garantera att all information är korrekt och uppdaterad.

Det kan förekomma faktafel och information kan ändras utan att vi är medvetna om det. Många av de tolkningar och åsikter vi delar är våra egna och ska inte ses som definitiva sanningar.

Därför rekommenderar vi att du alltid dubbelkollar med officiella källor när det gäller bokningar, priser, öppettider och annan viktig information. Vi friskriver oss från ansvar för eventuella felaktigheter i informationen på vår webbplats.

Copyright

Innehållet på denna webbplats, inklusive bilder, text och annat material, är skyddat av upphovsrätten. Det är inte tillåtet att publicera eller använda innehållet utan vårt skriftliga medgivande. Detta gäller enligt Upphovsrättslagen (1960:729).

Senast uppdaterad: 01/01/2023